Självriskreducering

Från: 150 kr

Boka Självriskreducering
Kategori:

Beskrivning

Om olyckan är framme betalar du bara halva självrisken. Bokas och betalas senast vid avresa. 150 kr/dygn, max 2100 kr per resa.