Hyresvillkor

Våra hyresvillkor

 

Hyresvillkor i korthet

 • Alla husbilarna är helförsäkrade och med assistansförsäkring. Hyrestagaren betalar självrisk vid skada. Självrisk vid vagnskada 6000 kr, stenskott ej byte av ruta 1500 kr, stenskott byte av ruta 3000 kr, assistans 3000 kr. Husbilens försäkring täcker inte invändiga skador.
 • 150 fria mil per vecka. 25 fria mil per dygn vid dygnshyra. Övermil 18 kr/mil.
 • Bokningsavgift 6000 kr betalas i samband med bokning. Hyran erläggs 28 dagar före hyrestidens början. 
 • Gasol tillhandahålles till självkostnadspris.
 • Resa i Norge går bra, men meddela oss innan avresa. Vi tar en extra deposition på 2000 kr för att täcka vägtullar mm i Norge.

 

Ut- och inlämningstider, vardagar

 • Ettan, Tvåan, Sexan och Sjuan: Utlämning kl 15, inlämning kl 10.
 • Trean, Fyran, Åttan och Nian: Utlämning kl 15.30, inlämning kl 10.30.
 • Femman, Easy Camper: Utlämning kl 14.30, inlämning kl 10.
 • I juli är uthyrningsperioden endast hela veckor med byte fredagar för husbilarna Ettan, Tvåan, Trean, Fyran och Femman. Bytesdag torsdagar för Sexan, Sjuan, Åttan och Nian.
 • Easy Camper kan bokas minst tre dygn hela sommaren.
 • Om hyresperioden avslutas en måndag, kan återlämning ske kl 19 på söndagen om så önskas. Meddelas senast vid avfärd.

 

Avbokningsvillkor

 • Avbokning senast 29 dagar före hyresperiodens början: Hela depositionen återbetalas utom en administrativ avgift på 800 kr. 
 • Avbokning 15-28 dagar före hyresperiodens början: 50% av hyresbeloppet samt bokningsavgiften återbetalas.
 • Avbokning 0-14 dagar före hyresperiodens början: Bokningsavgiften återbetalas men inte hyresbeloppet.
 • Beställda tilläggstjänster kan avbokas utan kostnad fram till 14 dagar före avresa. Vid avbokning 0-14 dagar före hyresperiodens början debiteras hela kostnaden för tilläggstjänster.