Hyresvillkor

Våra hyresvillkor

 

Hyresvillkor i korthet

 • Alla husbilarna är helförsäkrade och med assistansförsäkring. Hyrestagaren betalar självrisk vid skada. Självrisk vid vagnskada 8000 kr, stenskott ej byte av ruta 2000 kr, stenskott byte av ruta 5000 kr, assistans 5000 kr, trafik 4500 kr. Husbilens försäkring täcker inte invändiga skador.
 • 25 fria mil per dygn. Övermil 25 kr/mil.
 • Bokningsavgift 8000 kr betalas i samband med bokning. Hyran erläggs 28 dagar före hyrestidens början. 
 • Gasol tillhandahålles till självkostnadspris.
 • Resa i Norge går bra, men meddela oss innan avresa. Vi tar en extra deposition på 2000 kr för att täcka vägtullar mm i Norge.

 

Ut- och inlämningstider, vardagar

 • Ettan, Tvåan, Sexan och Sjuan: Utlämning kl 15, inlämning kl 10.
 • Trean, Fyran, Åttan och Nian: Utlämning kl 15.30, inlämning kl 10.30.
 • Femman, Easy Camper: Utlämning kl 14.30, inlämning kl 10.
 • Minsta bokningsperiod tre dygn.
 • Om hyresperioden avslutas en måndag, kan återlämning ske kl 19 på söndagen utan extra kostnad. Meddelas senast vid avfärd.

 

Avbokningsvillkor

 • Avbokning senast 29 dagar före hyresperiodens början: Hela depositionen återbetalas utom en administrativ avgift på 800 kr. 
 • Avbokning 15-28 dagar före hyresperiodens början: 50% av hyresbeloppet samt bokningsavgiften återbetalas.
 • Avbokning 0-14 dagar före hyresperiodens början: Bokningsavgiften återbetalas men inte hyresbeloppet.
 • Beställda tilläggstjänster kan avbokas utan kostnad fram till 14 dagar före avresa. Vid avbokning 0-14 dagar före hyresperiodens början debiteras hela kostnaden för tilläggstjänster.
 • Vi erbjuder avbeställningsförsäkring i samarbete med försäkringsbolaget Gouda. Läs mer här.